Cena

První návštěva (zde)

120 - 180 minut

1400 - 1700 Kč (56 - 68€)

Následující návštěva

60 - 90 minut

1100 - 1300 Kč (40 - 48€)

Odvykání kouření (zde)

40-60 minut

      2000 Kč (80€)

Terapie fotografií (zde)

Cena za jednu fotografii

          250 Kč (10€)

Čip

Doporučený ke každé terapii

           200 Kč (8€)