Chronické nemoci

U chronických bolestí je velmi často skryta původní příčina. Vytestováním zjistíme, kde se nachází bloky, event. disharmonie a pomocí konkrétních frekvencí budeme tělo harmonizovat. U některých případů se dílčí zlepšení objeví již po prvním sezení, ale důležité je dodržet harmonogram plánovaných terapeutických sezení, aby tělo dostalo dostatek impulzů k zahájení vlastní samoléčby.