Vyvedení těžkých kovů, bakteriálních, virových, parazitárních a plísňových zátěží

Během testování zjistíme, zda problémy, které Vás tíží, nezpůsobují výše uvedené zátěže. Pomocí frekvenčního nastavení můžeme zátěž vyvést a tělo nastartuje svou přirozenou detoxifikaci. Zde je důležité dodržet rady terapeuta ohledně úpravy životosprávy, aby nedocházelo k dalšímu zanášení organismu. Po takto orientované terapii je obzvláště důležitý pitný režim, aby toxiny nezůstávaly v těle, ale mohly být postupně vyloučeny např. močí.

U právě počínajících infekcí lze úspěšně vyvést konkrétní patogen pomocí výtěru, stěru či jiného vzorku konkrétního patogenu. Tato terapie je přímo na míru konkrétního klienta.