O mně

Už jako 3 leté dítě jsem věděla, že chci pomáhat lidem. Toužila jsem se stát zdravotní sestrou a pečlivě se na to připravovala. Od svých 16 let jsem pomáhala v nemocnici. Během zdravotnických studií mne uchvátila chirurgie a té jsem se věnovala téměř po celou dobu své profesní praxe. Nasbírala jsem zkušenosti ve všech chirurgických oborech, naučila jsem se práci v laboratoři, na operačním sále, na klinice věnující se poruchám plodnosti. Stala jsem se staniční a posléze i Hlavní sestrou. Nasbírané zkušenosti jsem se časem naučila kombinovat s alternativní cestou. Nezřídka jsem viděla, že kde už lékař pomoci nemůže, může ulevit cesta alternativní, pokud je podložena vědomostmi. Vzdělávala jsem se mnoho let, pracovala s energiemi, bylinami a dalšími alternativními způsoby. Vzdělání nikdy nekončí, protože vše se vyvíjí a mění vzhledem k vědeckým pokrokům a objevům. Jsme-li schopni vzdělávat se a přijímat nové informace, máme šanci na lepší a plnohodnotnější život. A můj cíl je k němu dopomoci i vám....