Miroslav Kika


Jelikož jsem se dostal ve svém zaměstnání ke styku s lidmi z jiných států Evropy, nakazil jsem se v nedávné době médii protřelým a nechvalně známým, neustále mutujícím (super)virem s názvem covid-19. Příznaky byly podobné jako u klasické chřipky, jen více intenzivní. A samotná nemoc neprobíhala jednotně naráz, ale roztroušeně po dobu delšího časového úseku - v mém případě 4 týdny. Jelikož můj lékař nebyl s možností nakažení tímto virem ztotožněn (kdo ví proč?), ačkoliv jsem mu popsal okolnosti možné nákazy i symptomy, postoupila u mne nemoc dále, aniž by byla včas a účelně léčena. Krom toho jsem důsledně nakazil svou ženu a její rodiče, s nimiž sdílíme dvougenerační dům. Vyslal jsem nouzový signál, na který reagovala jedna velmi milá duše, paní Zuzana Kuperová. Ta mi nabídla možnost léčení pomocí Bicom terapie (na dálku), prostřednictvím fotografie. Poslal jsem tedy paní Zuzaně fotografii celé své rodiny (nás s manželkou a dětmi) a rodičů ženy. V dohodnutém čase léčby jsem pociťoval intenzivní tlaky v celém těle a pak se mi na chvíli jakoby přitížilo a přišla únava. O tom jsme spolu s paní Kuperovou ale předem hovořili, takže jsem na to byl připraven a podle toho jsem se taky zařídil. Po zhruba 3 působeních jsem už na sobě pociťoval pozitivní změny. Únava ustoupila, bolest průdušek postupně zmizela. Teploty ani bolest svalů se už nevrátily. Je to má první zkušenost s tímto typem terapie. V podstatě o tom nevím zhola nic, ale tento nedostatek očividně nebyl překážkou na zlepšení mého stavu, stavu mé ženy a jejich rodičů, kteří se v tomto procesu stali velmi rizikovou skupinou.

Paní Zuzce patří obrovský dík za její ochotu, prostor a čas pro léčení, za které navíc v případě této celosvětové virózy covid-19 nepožadovala žádnou finanční odměnu. Řekl jsem si, že jí napíšu alespoň tuto recenzi, jako svůj dík!

Miroslav Kika s rodinou